مصالحه‌نامه مزرعه خلیلان بین عبدالله میرزا و عبدالعزیز میرزا جهانسوز در ۱۳۲۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین عبدالله میرزا و عبدالعزیز میرزا جهانسوز بهاء‍‌السلطان در خصوص فروش مزرعه خلیلان واقع در ماهی‌دشت فیروزآباد به تاریخ ۱۳۲۸ق. و خط شکسته
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۰۹
موضوع اثر : مزرعه خلیلان ماهیدشت فیروزآباد کرمانشاه
تاریخ خلق : ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان