رونوشت مبایعه نامه قریه رویین تن ماهیدشت بین رستمخان عباسی سیاهگلی و عبدالعزیز جهانسوز در ۱۳۱۷ش. پهلوی

نظر شما:

رونوشت مبایعه نامه قریه رویین‌تن واقع‌در ماهی‌دشت کرمانشاه بین رستم‌خان عباسی سیاه‌گلی و عبدالعزیزمیرزا جهانسوز به تاریخ ۱۳۱۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۱۲
موضوع اثر : قریه رویین‌تن واقع‌در ماهی‌دشت کرمانشاه
تاریخ خلق : ۵ شهریور ۱۳۱۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان