مصالحه‌نامه مزرعه میانه بین الماس سالاروند با بهاء‌السلطان در ۱۳۲۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه الماس فرزند رحیم سالاروند با بهاء‌السلطان در خصوص فروش مزرعه میانه ماهی‌دشت و مصالحه نامه اسکندر فرزند رحیم با بهاء‌السلطان پیرامون مزرعه مذکور در حاشیه سند به تاریخ ۱۳۲۹و۱۳۳۰ق. دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۶ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۲۰
موضوع اثر : مزرعه میانه سیاهگل کرمانشاه
تاریخ خلق : از ۱۵ شعبان ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۶ ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان