مبایعه نامه مزرعه میانه سیاهگل بین جلوخان حسنی میانه با عبدالعزیز جهانسوز در ۱۳۱۰ش. پهلوی

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین جلوخان خسنی میانه با عبدالعزیز جهانسوز در خصوص فروش مزرعه میانه سیاه‌گل در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۰ش. دارای کاغذ کرم رنگ
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۳۰
پدید آورندگان : وزرات عدلیه، ثبت اسناد و املاک کل مملکتی (پدیدآور)
موضوع اثر : مبایعه مزرعه میانه سیاه گل
تاریخ خلق : ۱۲ آبان ۱۳۱۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۵ سانتیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان