مصالحه نامه اجاره‌ مزرعه کهریز شوراب بین عبدالعزیز میرزا جهانسوز با علی لایقی در ۱۳۱۲ش. پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه اجاره‌ منافع و حقوق مالکی مزرعه کهریز شوراب در ماهی‌دشت کرمانشاه بین عبدالعزیز میرزا جهانسوز و مشهدی علی لایقی در به تاریخ ۱۳۱۲ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۳۱
پدید آورندگان : ثبت اسناد و املاک کل مملکتی (پدیدآور)
موضوع اثر : مصالحه اجاره‌ مزرعه کهریز شوراب
تاریخ خلق : ۴ دی ۱۳۱۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر) عرض (۳۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان