مبایعه نامه مزرعه میانه بین کرم‌خان آزادی میانه با عبدالعزیز جهانسوز در ۱۳۱۱ش. پهلوی

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین کرم‌خان آزادی میانه با شاهزاده عبدالعزیز میرزا جهانسوز در خصوص فروش بخشی از مزرعه میانه ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۱ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۳۲
پدید آورندگان : وزارت عدلیه، ثبت اسناد و املاک کل مملکتی (پدیدآور)
موضوع اثر : مباعه مزرعه میانه ماهیدشت
تاریخ خلق : ۲۶ تیر ۱۳۱۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان