مبایعه‌نامه مزرعه سیاهگل ماهیدشت بین عسکر قادری‌میانه با عبدالعزیز جهانسوز در ۱۳۱۰ش. پهلوی

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین عسکر قادری‌میانه با عبدالعزیز میرزا جهانسوز در خصوص فروش بخشی از ملک میانه، مزرعه سیاهگل در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۰ش دارای کاغذ کرم رنگ و دو مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۳۳
پدید آورندگان : وزارت عدلیه، ثبت اسناد و املاک مملکتی (پدیدآور)
موضوع اثر : مبایعه ملک میانه مزرعه سیاهگل
تاریخ خلق : ۱۶ دی ۱۳۱۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان