مصالحه‌نامه عمارت برزه دماغ بین محمدامین با عبدالعزیز جهانسوز در ۱۳۴۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین محمدامین با عبدالعزیز میرزا جهانسوز، بهاء‌السلطان در خصوص واگذاری سه دانگ از عمارت در محله برزه دماغ کرمانشاه به تاریخ ۱۳۴۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۳۹
موضوع اثر : مصالحه‌نامه عمارت
تاریخ خلق : ۱ جمادی‌الثانی ۱۳۴۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر) عرض (۳۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان