صورت مخارج و مصارف بنایی کاروانسرا به سیاق در کرمانشاه

نظر شما:

صورت مخارج و مصارف بنایی از جمله پول عمله، گچ، رنگ، سنگ، حوض و... دکان و قهوه خانه و طویله ی کاروانسرا به سیاق در کرمانشاه دارای کاغذ کرم رنگ و یک مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۹۴
پدید آورندگان : علی آقا (پدیدآور)
موضوع اثر : مخارج و مصارف بنایی کاروانسرا
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : رنگ