نامه عباس معمار به کنسول دولت روسیه در خصوص هزینه تعمیر باغچه متعلق به ارفع الممالک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه عباس معمار به کنسول دولت روسیه در خصوص هزینه تعمیر باغچه متعلق به ارفع الممالک
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۳۸
پدید آورندگان : عباس معمار (نویسنده)
موضوع اثر : هزینه تعمیر باغچه
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان