نامه پهلوی

نظر شما:

نامه اداره کل کارگزینی وزارت دارایی به عصمت الملوک جهانسوز همسر متوفی عبدالعزیز جهانسوز کارمند پیشین وزارت دارایی در خصوص برقراری تفاوت حقوق وظیفه نامبرده به تاریخ ۱۳۳۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۵۴
موضوع اثر : نامه اداره کل کارگزینی وزارت دارایی به عصمت الملوک جهانسوز همسر متوفی عبدالعزیز جهانسوز
تاریخ خلق : ۳۰ مرداد ۱۳۳۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان