نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه تجارتخانه داود ساسون و شرکاء در بمبئی به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی در خصوص محاسبه وجه ارسالی در حساب تجارتخانه مذکور به تاریخ ۱۹۱۳م
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۵۲۰
موضوع اثر : نامه تجارتخانه داود ساسون و شرکاء در بمبئی به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۷ اوت ۱۹۱۳ میلادی (قرن ۲۰)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان