مبایعه نامه بین علی بیک و خدیجه بیگم با محمد حسین فرزند محمدصالح مجتهد بهبهانی در خصوص فروش یک باب خانه در محله سادات بهبهان ۱۳۱۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین علی بیک و خدیجه بیگم با محمد حسین فرزند محمدصالح مجتهد بهبهانی در خصوص فروش یک باب خانه در محله سادات بهبهان به تاریخ ۱۳۱۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۶۴
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۶۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان