عقدنامه بین میرزا علیرضا فرزند میرزا فتح علی حکیم با بی بی علیه خانم ملقب به بتول فرزند عبدالرحیم به تاریخ ۱۳۰۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین میرزا علیرضا فرزند میرزا فتح علی حکیم با بی بی علیه خانم ملقب به بتول فرزند عبدالرحیم به تاریخ ۱۳۰۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۷۰
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۲۲ ربیع‌الاول ۱۳۰۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۱۱ سانتیمتر) عرض (۴۹ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان