مبایعه نامه بین عبدالحسین تاجر با نادعلی جبادار شیرازی پیرامون فروش ملک در محله لب آب شیراز ۱۳۴۷ پهلوی

نظر شما:

مبایعه نامه بین عبدالحسین تاجر با نادعلی جبادار شیرازی پیرامون فروش ملک در محله لب آب شیراز به تاریخ ۱۳۴۷ق و خط شکسته
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۷۱
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۵ رجب ۱۳۴۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱ متر و ۹ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان