مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین میرزا محمدباقر، میرزا محمد علی تاجر میرزا سید رضی، بدرالشرف بیگم و عده ای دیگر پیرامون فروش مزرعه محمودآباد و کپویه واقع در شیراز به تاریخ ۱۲۸۹ تا ۱۲۹۳ق سند به شکل طوماری، به رنگ کرم و ۳۷ مهر در حاشیه سند
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۷۶
موضوع اثر : مبایعه نامه بین میرزا محمدباقر، میرزا محمد علی تاجر میرزا سید رضی، بدرالشرف بیگم و عده ای دیگر
تاریخ خلق : از ۲۸ ذیحجه ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۰ رمضان ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳ متر و ۲۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان