مبایعه نامه بین میرزا محمدباقر، میرزا محمد علی تاجر میرزا سید رضی، بدرالشرف بیگم و عده ای دیگر پیرامون فروش مزرعه محمودآباد و کپویه واقع در شیراز به تاریخ ۱۲۸۹ تا ۱۲۹۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین میرزا محمدباقر، میرزا محمد علی تاجر میرزا سید رضی، بدرالشرف بیگم و عده ای دیگر پیرامون فروش مزرعه محمودآباد و کپویه واقع در شیراز به تاریخ ۱۲۸۹ تا ۱۲۹۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۷۶
موضوع اثر : مبایعه نامه مزرعه
تاریخ خلق : از ۲۸ ذیحجه ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۰ رمضان ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳ متر و ۲۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : مبایعه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان