مصالحه نامه بین محمدحسین با قوام الملک پیرامون نیمی از مزرعه نعمت آباد واقع در بند میمون بلوک کربال فارس ۱۲۷۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین محمدحسین با قوام الملک پیرامون نیمی از مزرعه نعمت آباد واقع در بند میمون بلوک کربال فارس به تاریخ ۱۲۷۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۷۸
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۰ شعبان ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۹۰ سانتیمتر) عرض (۳۰ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان