وقف نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

وقف نامه میرزا محمد شفیع ملک التجار پیرامون وقف اراضی مزارع محمودآباد، مزرعه پیش آباد، مزرعه فاریاب بیگی، مزرعه دودج به آستان امام حسین به تاریخ ۱۳۲۲ق دارای کاغذ کرم رنگ و ۲۱ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۷۹
موضوع اثر : وقف نامه میرزا محمد شفیع ملک التجار
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲ متر و ۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان