مبایعه نامه بین محمدمومن خان شیرازی، میرزا علی اکبر، نوروزخان کوارمنی و عده ای دیگر پیرامون فروش قریه دشتک واقع در بلوک کوارمن فارس و مربوط به سال های ۱۲۰۹تا ۱۲۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین محمدمومن خان شیرازی، میرزا علی اکبر، نوروزخان کوارمنی و عده ای دیگر پیرامون فروش قریه دشتک واقع در بلوک کوارمن فارس و مربوط به سال های ۱۲۰۹تا ۱۲۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۰
موضوع اثر : مبایعه نامه قریه
تاریخ خلق : از ۱۲۰۹ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۳۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم/آبی
ابعاد : طول (۲ متر و ۵۳ سانتیمتر) عرض (۳۲ سانتیمتر)
فروشنده : محمد حسین شریفان
برچسب‌ها : مبایعه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان