مبایعه نامه میرزا عبدالله عطار شیرازی و میرزا محمدعلی عطار با حاجی میرزا عبدالرضا شیرازی پیرامون فروش ملک در محله دارالعلم شیراز به تاریخ ۱۳۱۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه میرزا عبدالله عطار شیرازی و میرزا محمدعلی عطار با حاجی میرزا عبدالرضا شیرازی پیرامون فروش ملک در محله دارالعلم شیراز به تاریخ ۱۳۱۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۴
موضوع اثر : مبایعه نامه ملک
تاریخ خلق : از ۱۰ جمادی‌الثانی ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴) تا نامعلوم
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۳۹ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : مبایعه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان