مبایعه نامه بین حاجی محمداسماعیل فرزند محمدحسین شیرازی با حاجی میرزا محمدعلی فرزند حاجی میرزا سید محمد فاموری و عده ای دیگر در خصوص فروش املاک در شیراز بین سال های ۱۲۸۹ق تا ۱۳۳۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین حاجی محمداسماعیل فرزند محمدحسین شیرازی با حاجی میرزا محمدعلی فرزند حاجی میرزا سید محمد فاموری و عده ای دیگر در خصوص فروش املاک در شیراز بین سال های ۱۲۸۹ق تا ۱۳۳۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۸
موضوع اثر : مبایعه نامه املاک
تاریخ خلق : از ۱۸ رمضان ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۴ رمضان ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم/نخودی
ابعاد : طول (۱ متر و ۸۷ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : مبایعه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان