مصالحه محصول مزارع بلوک خواجه میان عبدالحسین و بی بی خانم ۱۳۳۶ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین شیخ عبدالحسین ملک التجار و حاجیه خانم بی بی، محمدصادق تاجر اصفهانی و عده ای دیگر با محمدعلی خان پیرامون محصول مزارع قصرعاصم، رمان، پشت پر و سایر مزارع بلوک خواجه فارس به تاریخ ۱۳۳۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۹
موضوع اثر : مصالحه محصول
تاریخ خلق : ۱۴ ذیحجه ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۹۵ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان