مصالحه محصول دو مزرعه در بلوک خفرک فارس میان صدرالشریعه و ملکزاده ۱۳۴۸ق پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه میرزا محمدصادق ملک زاده با میرزا محمدمهدی صدرالشریعه و گودرز خان پیرامون واگذاری محصول مزارع روستای عباس آباد و کوه طاووس واقع در فارس به تاریخ ۱۳۴۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۹۰
موضوع اثر : مصالحه نامه محصول
تاریخ خلق : ۱ ذیقعده ۱۳۴۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱ متر و ۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : وقف, مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان