مبایعه نامه بین بی بی خانم با میرزا محمدعلی تاجر فاموری پیرامون فروش یک درب کاروانسرا واقع در کازرون ۱۳۱۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین بی بی خانم زوجه ابوالقاسم زارع شیرازی با میرزا محمدعلی تاجر فرزند میرزا سید محمد فاموری پیرامون فروش یک درب کاروانسرا واقع در کازرون و سایر املاک اش به تاریخ ۱۳۱۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۹۱
موضوع اثر : مبایعه نامه کاروانسرا
تاریخ خلق : ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۳۲ سانتیمتر) عرض (۲ متر و ۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان