مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین میرزا حسن علی تاجر با محمد علی تاجر پیرامون فروش ملک در شیراز به تاریخ ۱۳۰۵ق دارای کاغذ کرم رنگ و ۹ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۹۷
موضوع اثر : مبایعه نامه بین میرزا حسن علی تاجر با محمد علی تاجر
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۳۰۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان