مصالحه ملکی واقع در محله سنگ سیاه شیراز میان عبدالمجید و صفیه و بتول خانم ۱۳۳۰ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین عبدالمجید تاجر شیرازی با صفیه خانم و بتول فرزندان میرزا احمد شیرازی پیرامون واگذاری ملک در محله سنگ سیاه واقع در شیراز به تاریخ ۱۳۳۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۷۰۰
موضوع اثر : مصالحه نامه ملک
تاریخ خلق : ۹ ذیحجه ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۲۳ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان