مبایعه نامه بین حاجی میرزا محمدعلی تاجر، محمدمهدی، حاجی شیخ واقف، جلال الدین و عده ای دیگر مربوط به واگذاری ملک واقع در محله سرباغ شیراز بین سال های ۱۲۷۵ تا ۱۲۹۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین حاجی میرزا محمدعلی تاجر، محمدمهدی، حاجی شیخ واقف، جلال الدین و عده ای دیگر مربوط به واگذاری ملک واقع در محله سرباغ شیراز بین سال های ۱۲۷۵ تا ۱۲۹۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۷۰۱
موضوع اثر : مبایعه نامه ملک
تاریخ خلق : از ۱۲۷۵ قمری (قرن ۱۳) تا جمادی‌الثانی ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴ متر و ۱۱ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : مبایعه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان