دو برگ نامه بدون عنوان در خصوص میزان مستمری میرزا محمدعلی متولی مسجد سلطانی شیراز و تقاضای صدور فرمان در این خصوص ۱۲۹۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دو برگ نامه بدون عنوان در خصوص میزان مستمری میرزا محمدعلی متولی مسجد سلطانی شیراز و تقاضای صدور فرمان در این خصوص به تاریخ ۱۲۹۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۷۰۳
موضوع اثر : میزان مستمری میرزا محمدعلی متولی مسجد سلطانی شیراز
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان