نامه درباره رسیدگی به تخلف میرزا علی که پس از فوت میرزا محمدعلی متولی مسجد سلطانی مستمری او را دریافت میکرد. ۱۲۹۳ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه درباره رسیدگی به تخلف میرزا علی که پس از فوت میرزا محمدعلی متولی مسجد سلطانی مستمری او را دریافت میکرد. ۱۲۹۳ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۷۰۴
موضوع اثر : رسیدگی به تخلف
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : فرمان, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان