مکاتبات سیدمحمدرضا تاجرکازرونی از بوشهر با کمپانی مسعودیه و تجارتخانه اخوان دهدشتی درباره خرید پاره ای اقلام از کمپانی ۱۳۲۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مکاتبات سیدمحمدرضا تاجرکازرونی از بوشهر با کمپانی مسعودیه و تجارتخانه اخوان دهدشتی در شیراز در خصوص خرید و ارسال چای٬ قند٬ شکر٬ تریاک و معاملات برواتی با کمپانی مذکور به تاریخ ۱۳۲۰ ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۸۴۴
پدید آورندگان : سیدمحمدرضا تاجر کازرونی (نویسنده)
موضوع اثر : نامه تجاری
تاریخ خلق : ۲۴ محرم ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, مهر, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان