نامه سیدمحمدرضا تاجرکازرونی از بوشهر به کمپانی مسعودیه درباره ارسال و فروش پاره ای اجناس به کمپانی اخوان دهدشتی ۱۳۲۰ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه سیدمحمدرضا تاجرکازرونی از بوشهر به کمپانی مسعودیه در خصوص ارسال قماش٬ چای و ریسمان نزد کمپانی برادران دهدشتی در شیراز٬‌فروش بروات٬ فروش قند و قیمت چای و قند در بوشهر به تاریخ ۱۳۲۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۸۴۸
پدید آورندگان : سید محمدرضا تاجر کازرونی (نویسنده)
موضوع اثر : نامه تجاری
تاریخ خلق : ۲۴ شوال ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان