نامه سیدمحمدرضا کازرونی از بوشهر به کمپانی مسعودیه درباره ارسال و اعلام بهای پاره ای از اجناس به کمپانی ۱۳۲۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه سیدمحمدرضا کازرونی از بوشهر به کمپانی مسعودیه در خصوص ارسال قند٬ کبریت و مس نزد محمدابراهیم و علی‌اکبر صاحب تاجردهدشتی٬ معاملات برواتی با کمپانی مذکور و اعلام قیمت موادغذایی در بوشهر به تاریخ ۱۳۲۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۸۵۱
پدید آورندگان : سیدمحمدرضا تاجر کازرونی (نویسنده)
موضوع اثر : نامه تجاری
تاریخ خلق : ۹ محرم ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان