نامه از بوشهر به کمپانی مسعودیه درباره افتتاح گمرک و بروات ۱۳۲۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه سیدمحمدرضا تاجرکازرونی از بوشهر به کمپانی مسعودیه در خصوص ارسال کبریت و چای نزد کمپانی اخوان دهدشتی٬ فروش بروات٬ افتتاح گمرک در محمره٬ ترخیص شکر از گمر و اعلام قیمت قندوشکر و برات لندن به تاریخ ۱۳۲۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۸۷۷
پدید آورندگان : سید محمدرضا تاجر کازرونی (نویسنده)
موضوع اثر : نامه
تاریخ خلق : ۹ جمادی‌الثانی ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان