پاکت پستی با اتیکت سانسور و برچسب سانسور انقلابیون برازجان بر روی آن قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پاکت پستی با اتیکت سانسور و برچسب سانسور انقلابیون برازجان بر روی آن این پاکت نامه فارغ از سیاهه ای که در خود داشته، راوی کشمکش های سیاسی دوران پرتلاطمی از تاریخ ایران و جهان است؛ نامه سربسته‌ای که « به نام اعلی حضرت جرج پنجم پادشاه انگستان» گشوده و بررسی شد، دوباره به نام ملت ایران و توسط انقلابیون برازجان مورد تفتیش قرار گرفت، پیش از این هردو، تمبر احمد شاه کوچک را با روچاپ «بوشهر در اشغال بریتانیا»، گواه پرداخت هزینه ارسال خود قرار داده است.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۱۶.۰۰۰۶۶
موضوع اثر : نقش پاکت پستی با اتیکت سانسور و برچسب سانسور انقلابیون برازجان بر روی آن
تاریخ خلق : ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان