پاکت نامه ی هوشنگ فرح بخش به حاج حسین آقا ملک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پاکت نامه ی هوشنگ فرح بخش به حاج حسین آقا ملک شنبه ۲۵ دیماه سال ۱۳۳۳ خورشیدی، فریدون نوین فرحبخش به همراه این نامه ۲۳ عدد تمبر از سری ۲۵ قطعه ای « بغداد» را از لندن، به مقصد کتابخانه ملی ملک واقع در بازار بین الحرمین تهران به حضور حاج حسن آقا ملک می فرستد. با ذکر این نکته که این تمبرها به مبلغ ۲۲۵۰۰۰ فرانک خریداری شده و دو تمبر کسری این سری هر کدام ۷۵۰۰۰ فرانک ارزش گذاری شده است و ضمنا برای خرید «اغلاط» یا همان Errore این سری کسب اجازه نموده و برگزاری نمایشگاه سالیانه تمبر لندن را یادآور می شود.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۱۶.۰۰۱۰۱
موضوع اثر : تصویر پاکت نامه , دو عدد تمبر روی پاکت نامه
تاریخ خلق : ۱۳۳۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان