نامه علی اصغر صراف و صورت حساب وجه دریافتی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه علی اصغر صراف احتمالا به ملک التجار پیرامون درخواست صورت حساب وجوه دریافتی وی ، ارائه صورت حساب و یادداشت تفریق حساب با حاجی حسین آقا بابت شلتوک و غیره
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۰.۰۵۶۶۶
پدید آورندگان : علی اصغر صراف (پدیدآور)
موضوع اثر : درخواست صورت حساب / یادداشت تفریق حساب
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان