نامه حسین آقا ملک به اتابک اعظم درخصوص انتظام املاک خراسان در ۱۳۲۵ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حسین آقا ملک به اتابک اعظم پیرامون اختلاف با آصف الدوله در خصوص مسائل مربوط به انتظام املاک خراسان د و تعدی و اجحاف آصف الدوله به املاکش در سال ۱۳۲۵.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۰.۰۵۶۸۰
پدید آورندگان : حسین اقا ملک (پدیدآور)
موضوع اثر : انتظام املاک خراسان
تاریخ خلق : ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان