نامه حسین آقا ملک از مشهد به ملک التجار پیرامون طلب معاون الایاله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حسین آقا ملک از مشهد به پدرش محمدکاظم ملک التجار پیرامون طلب معاون الایاله و همراهی آصف الدوله با وی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۰.۰۵۶۸۶
پدید آورندگان : حسین آقا ملک (پدیدآور)
موضوع اثر : ادعای طلب معاون الایاله
تاریخ خلق : ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان