قبض رسید برنج و ته قبض اداره ملکی بابت بانک استقراضی ۱۳۱۰ و ۱۳۱۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید دریافت برنج توسط استاد قاسم سلمانی و رسید اداره ملکی میرزا صادق خان اکبر به تاریخ ۱۳۱۰ و ۱۳۱۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۲۴
موضوع اثر : رسید دریافت برنج توسط استاد قاسم سلیمانی و رسید اداره ملکی میرزا صادق خان اکبر
تاریخ خلق : از ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۷ شعبان ۱۳۱۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان