قبض رسید وجه و پرداخت باقی آن به شرط پرداخت مالیات به تاریخ ۱۳۰۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رسید پرداخت وجه به آقاسیدعباس، آقاسیدحسن و عده ای دیگر و پرداخت باقی آن به شرط پرداخت مالیات به تاریخ ۱۳۰۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۲۹
موضوع اثر : رسید پرداخت وجه
تاریخ خلق : ۱۹ جمادی‌الثانی ۱۳۰۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان