صورت جمع و خرج حاجی حسین علی از بابت وجوهات نقدی ۱۳۱۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت جمع و خرج حاجی حسین علی از بابت وجوهات نقدی برای مالیات مشهدی علی خان به تاریخ ۱۳۱۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۴۴
موضوع اثر : صورت جمع و خرج
تاریخ خلق : ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان