قبض رسید دریافت برنج از املاک سدار معتمد توسط میرزا تقی خان ۱۳۳۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید دریافت برنج از املاک سردار معتمد توسط تقی خان ۱۹ ذیقعده ۱۳۳۷ ۱۳۳۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۵۲
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۱۹ ذیقعده ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان