مبایعه یک قطعه گندم‌زار موروثی واقع در دشت بین آقاجان و سردارمعتمد به تاریخ ۱۳۳۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین آقاجان فرزند ابراهیم ساکن رحمت‌آباد با سردارمعتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی واقع در دشت به تاریخ ۲۰ ربیع الاول ۱۳۳۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۱۶
موضوع اثر : مبایعه‌نامه
تاریخ خلق : ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان