اجاره دو دانگ از قریه پشته رستم‌آباد به مدت دو سال به تاریخ ۱۳۲۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره‌نامه و مصالحه‌نامه بین مشهدی احمد فرزند میرزاحسین و آقامحمد و عده‌ای دیگر از ساکنین قریه پشته و رستم‌آباد با محتشم‌الملک پیرامون اجاره دو دانگ از قریه پشته رستم‌آباد به مدت دو سال به تاریخ ۱۳۲۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۲۸
موضوع اثر : اجاره‌نامه و مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : صفر ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان