صورت اجاره ماسوله و مبایعه یک سطوح از آب بین موسی با میرزامحمدعلی ۱۲۶۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت اجارات ییلاقات ماسوله بی تاریخ/ مبایعه نامه بین موسی با میرزامحمدعلی پیرامون واگذاری یک سطوح از آب به تاریخ ۱۲۶۵ق /
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۳۰
پدید آورندگان : موسی (نویسنده)
موضوع اثر : صورت اجارات و مبایعه نامه
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان