صورت حسابآقامیرزا عبدالرحیم بابت ماسوله از جهت پرداخت زیان توقف ماسوله به تاریخ ۱۲۹۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت حساب آقامیرزا عبدالرحیم بابت ماسوله از جهت پرداخت زیان توقف ماسوله به تاریخ ۱۲۹۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۳۳
موضوع اثر : صورت حساب
تاریخ خلق : ۲۴ ذیقعده ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان