صورت خرج و جمع مالیات٬ وجه سرانه٬ حق‌المرتع و عشرالمنافع محله مسجدبر ماسوله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت خرج و جمع مالیات٬ وجه سرانه٬ حق‌المرتع و عشرالمنافع محله مسجدبر ماسوله فاقد تاریخ
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۴۳
موضوع اثر : صورت خرج و جمع
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان