رسید پرداخت وجه به حاجی کاظم و عده ای دیگر به تاریخ ۱۲۸۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رسید پرداخت وجه به حاجی کاظم و عده ای دیگر به تاریخ ۱۲۸۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۴۹
موضوع اثر : رسید پرداخت وجه
تاریخ خلق : ۲۸ شوال ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان