اجاره باغ و درختان قریه ماتک تولم به مدت پنج سال ۱۳۴۸ق پهلوی

نظر شما:

اجاره نامه بین گلعلی فرزند غلامعلی ساکن روستای ماتک تولم با گماشتگان سردارمعتمد پیرامون واگذاری باغ و درختان در قریه مذکور به مدت پنج سال به تاریخ ۱۳۴۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۷۹
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۴ ربیع‌الثانی ۱۳۴۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان